Optagelse i koret
En gang om året får skolerne i Roskilde besøg fra Domkirken, hvor Egil hører alle drenge fra 3. klassetrin ved en lille prøve. De drenge, der findes egnede, bliver kontaktet senere med opfordring om at begynde i korskolen. Her undervises der en time om ugen. Der undervises i stemmelægning, hørelære og nodelæsning. Sædvanligvis varer korskolen 3- 4 måneder. Herefter bliver drengene opfordret til at begynde i koret.

Sangerne får honorar for de gudstjenester, de medvirker i, og lønsystemet er opbygget efter kvalifikationer og alder.

Hvis interesserede drenge, med sangtalent, vil der være muligheder for at blive optaget som medlem af koret, hvis der er plads, og hvis drengen har en passende alder.
Kontakt korleder Egil Kolind: her
Ny dreng i koret – og hvad så?
Som ny i koret melder sig en masse spørgsmål, både for drengen og for forældrene. Derfor er der udarbejdet en velkomstfolder, som udleveres til alle nye drenge i koret. Se Velkomstfolder (Sidst opdateret i 2008.)

Påklædning i koret
Koret har to slags påklædning: En lang, rød kappe, som fortrinsvis benyttes når der synges i Domkirken og en kortrøje, som benyttes andre steder. Kappen hænger altid i kirkens lokaler, kortrøjen låner man med hjem. Drengene skal selv anskaffe: En hvid t-shirt, pæne sorte bukser, sorte strømper og pæne sorte sko.

Da skoene meget hurtigt bliver for små, har vi lavet en ”skobank”, hvor drengene kan finde et par andre sorte sko, når deres egne er blevet for små. Man afleverer sine sko, og finder i stedet et par andre, der passer. Man betaler 25 kr. for de ”nye” sko. Pengene går til korets rejsekasse.

Gudstjenester og koncerter
Der bliver udarbejdet en halvårskalender i januar og i august, som beskriver alle aktiviteter i koret. Kalenderen viser, hvornår de enkelte drenge skal øve og synge gudstjenester og koncerter.

Alle sangere skal møde, når koret synger til den månedlige aftensang i domkirken (første fredag i måneden). Ved andre tjenester er drengene inddelt i hold. Disse hold er angivet i halvårskalenderen, så man til enhver tid kan se, hvornår man skal synge til tjeneste. Hvis man er forhindret i at synge sammen med ens hold en søndag, skal man selv skaffe afløser fra et hold, som ikke har tjeneste.