Som forældre – er der noget jeg kan gøre?
Når ens dreng er kommet med i koret, er det vigtigt, at man som forældre bakker op. Som 10-årig kan man naturligvis ikke altid holde fokus og interesse lige godt, og der er mange nye mennesker og opgaver at forholde sig til. Derfor er det vigtigt, at forældrene støtter og hjælper – især i begyndelsen.

Der er ingen tvivl om, at tiden som sanger i koret får meget stor betydning for drengene, også senere, når de bliver voksne. Den seriøse musikinteresse, som de fleste får ved at være med i koret, kan give en meget fin ballast senere i livet.

At være med i koret kan til tider opfattes som hårdt arbejde for drengene – men det hårde arbejde går hånd i hånd med et stort socialt sammenhold, spændende udlandsrejser og mange værdifulde sejre, når tingene lykkes.

RDDs Korkreds
Korkredsen er en sammenslutning af forældre og kormedlemmer.
RDDs Korkreds består i princippet af alle forældre med tilknytning til, og alle kormedlemmer i, RDD. Andre, særligt interesserede, kan være medlemmer af RDDs Korkreds.

Kapper
Ved gudstjenester i Domkirken skal drengene have kapper på. Her er det en stor hjælp, hvis forældre efter aftale giver en hånd med at få drengene i kapperne, og bagefter hjælper med at få kapperne hængt på plads.

Loppemarked
Korets loppemarked er blevet en fast tradition i byen. Der er altid masser af gode ting og sager til salg, og der er talrige kunder som kommer for at gøre kup, få en kop kaffe eller hilse på andre fra byen.